Skip to main content


เก็บภาพหลังจากที่ได้ไปเที่ยวที่ไต้หวันมา กะว่าจะไปฟังป้าลิซ่าซะหน่อยกลายเป็นทัวร์ส่องร้านคอมซะยังงั้น
https://youtu.be/iJOdW4axVsA