Skip to main content


คลิปนี้จะมาลองใช้งาน Cachy OS ที่ว่ากันว่ามันโมฯมาเพื่อใช้กับ CPU รุ่นใหม่ๆได้แรงขึ้นด้วย เป็นอย่างไรมาดูกัน
https://youtu.be/YizNDEYGeaE